Akaun Bank

Secara umumnya, muflis adalah ketidakupayaan perniagaan atau bisnes untuk membayar hutang daripada pemiutang mereka. Ketidakupayaan untuk membayar hutang mereka disebabkan

Penggunaan kad kredit sememangnya menjadi sebahagian daripada kehidupan sehari-hari masyarakat moden, yang dapat memfasilitasi urus niaga. Kemudahan ini dapat dilihat