Ada begitu banyak perkhidmatan yang ditawarkan oleh Public Bank seperti perkhidmatan simpanan, pelaburan, pinjaman dan lain-lain. Seiring dengan perkembangan zaman